Website Top Productions
Alle informatie die op de website van topproductions.nl is puur informatief. Er kunnen zich geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Top Productions heeft alle informatie zeer zorgvuldig samengesteld, wij kunnen niet instaan voor enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die op de website wordt geboden.
Informatie
Alle rechten met betrekking tot alle informatie die wordt geboden op deze website, zoals teksten, afbeeldingen en logo’s, behoren tot eigendom van Top Productions. Het is dan ook niet toegestaan om deze informatie 1-op-1 te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanuit Top Productions.

Het gebruik van links op deze website is geheel voor eigen risico. Top Productions kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele juistheid, volledigheid of andere zaken.

Recht
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.